Commit2Data

Big Data plays an increasingly important role in the innovation of services, products, work processes and business models. Thanks to the smart collection and use of data, Dutch economic growth is strengthened. To further develop the use of Big Data, Commit2Data was created: a multi-year national research and innovation program based on public-private partnerships (PPP).

View all 8 projects

Commit2data

Om het gebruik van Big Data verder te ontwikkelen, is Commit2Data in het leven geroepen. Commit2Data is een meerjarig nationaal onderzoeks- en innovatieprogramma op basis van publiek-private samenwerking (PPS), gericht op cross-sectorale samenwerking aan big data vraagstukken. Door het samenbrengen van wetenschap en bedrijfsleven, biedt Commit2Data een uitgelezen mogelijkheid om nieuwe businessmodellen en -kansen te ontdekken.

Binnen Commit2Data worden sector-specifieke programma’s ontwikkeld, maar ook cross-sectorale vraagstukken op het gebied van big data geadresseerd. Commit2Data agendeert user inspired onderzoek, vaak gerelateerd aan de topsectoren, maar ook meer fundamentele vragen op het gebied van big data. Daarnaast profileert Commit2data zich ook uitdrukkelijk al belangrijk valorisatiekanaal naar groot en klein bedrijf.

Meer over Commit2Data
Onze programma's

VWData

Big Data speelt een grote rol in onze maatschappij, in het bedrijfsleven en in de wetenschap. Steeds meer keuzen en besluiten worden gebaseerd op de analyse van verzamelde gegevens. Het is echter vaak niet duidelijk wie kan en mag beschikken over de gegevens, hoe analysemethoden precies werken en hoe nauwkeurig ze zijn, en hoe Big Data op een manier kan worden ingezet die juridisch en ethisch verantwoord en maatschappelijk acceptabel is. Het themaprogramma Verantwoorde Waardecreatie met Big Data (VWData) geeft een impuls aan wetenschappelijk onderzoek en aan technische en maatschappelijke oplossingen voor het verantwoord omgaan met Big Data. VWData wordt gefinancierd uit het Startimpulsprogramma van de Nationale Wetenschapsagenda (NWA).

Meer over VWData

Over de Big Data coalition